[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)') results in 44 hits


1. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Folkets kamp mot förkylning / Lena Marander-Eklund.
- In: Budkavlen 1995, ISSN 0302-2447, 74 (1995) s. 36-47.

2. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Billy Ehn & Barbro Klein : från erfarenhet till text / Lena Marander-Eklund.
- In: Arv : Nordic yearbook of folklore published by the Royal Gustavus Adolphus Academy, Uppsala, Sweden, ISSN 0066-8176, 53 (1997) s. 200.

3. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik) / Project
  Födsel och föräldraskap som kulturell konstruktion : tvärvetenskapligt symposium 15-16.11.1996, workshops 17.11.1996 : abstractsamling med inlägg från symposiet / sammanställd av Lena Marander-Eklund. - Åbo : Åbo Akademi, 1997. - 80 bl.
ISBN 951-650-949-5
4. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik) / Project
  Förväntningar inför förlossning och infriandet av dessa förväntningar : analys av intervjumaterial / Lena Marander-Eklund.
- In: Födsel och föräldraskap som kulturell konstruktion : tvärvetenskapligt symposium 15-16.11.1996, workshops 17.11.1996 : abstractsamling med inlägg från symposiet / sammanställd av Lena Marander-Eklund. - Åbo : Åbo Akademi, 1997, s. 20-21.
ISBN 951-650-949-5
5. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Homecures for common cold : a family tradition / Lena Marander-Eklund.
- In: The family as the tradition carrier : Nordic-Baltic-Finno-Ugric conference : conference proceedings : vol. 1 / ed. by Ingrid Rüütel, Kristin Kuutma. - Tallinn : Institute of the Estonian Language, 1996, s. 99-105. - (NIF publications, ISSN 0355-8924 ; no. 31).
ISBN 952-9724-12-8
6. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Huskurer mot förkylning / Lena Marander-Eklund.
- In: Kuriren, ISSN 0780-0126, 3 (1995) s. 20.

7. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Kvinnors förlossningsberättelser - några reflektioner kring en forskningsplan / Lena Marander-Eklund.
- In: Aktuell traditionsforskning : seminarium arrangerat av Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi den 15 december 1995 / [red.: John Hackman]. - Åbo : Åbo Akademi, 1997, s. 67-74.
ISBN 951-650-968-1
8. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  "Mitt livs största äventyr" : att vara mamma : elva berättelser / red. av Lena Marander-Eklund. - Otalampi : Sahlgren, 1997. - 127 s. : ill.
ISBN 952-9543-80-8
9. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rev. of] Dansk folkemusik : en indføring i den traditionelle musik i Danmark / Svend Nielsen. - København, 1993 / Lena Marander-Eklund.
- In: Budkavlen 1994, ISSN 0302-2447, s. 75-76.

10. Marander-Eklund Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rev. of] Lokala gemenskaper / Barbro Blehr. - Stockholm, 1994 / Lena Marander-Eklund.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1995) s. 138-140.

11. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rev. of] Sairaus ja ihminen : kirjoituksia parantamisen perusteista / toimittanut Katja Hyry. - Helsinki, 1994 / Lena Marander-Eklund.
- In: Budkavlen 1995, ISSN 0302-2447, s. 81-82.

12. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rev. of] Skik & brug : håndbog om traditioner og skikke i dagens Danmark / [Else Marie Kofod]. - [København], 1994 / Lena Marander-Eklund.
- In: Budkavlen 1994, ISSN 0302-2447, s. 76-77.

13. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rev. of] Työttömän tarina / toimittaneet Pekka Laaksonen ja Ulla Piela. - Helsinki, 1993 / Lena Marander-Eklund.
- In: Nord-nytt, ISSN 0008-1345, 63 (1996) s. 141-142.

14. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rev. of] Väsynyt äiti : äitiyden omaelämäkerrallisia esityksiä / Eeva Jokinen. - [Helsinki], 1996 / Lena Marander-Eklund.
- In: Budkavlen 1996, ISSN 0302-2447, s. 73-75.

15. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Sairaus ja ihminen / Lena Marander-Eklund.
- In: Arv : Nordic yearbook of folklore published by the Royal Gustavus Adolphus Academy, Uppsala, Sweden, ISSN 0066-8176, 53 (1997) s. 187-188.

16. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Stories of childbirth : an analysis of a personal experience narrative / Lena Marander-Eklund.
- In: Communicating experience / [International oral history conference]. - Göteborg : Göteborgs univ, 1996, s. 707-712. Kongress: International oral history conference. 9. 1996. Göteborg.

17. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Ett tvärvetenskapligt och nordiskt symposium kring ämnet födsel och föräldraskap / Lena Marander-Eklund.
- In: Lärlust, ISSN 1238-6200, (1997) 1, s. 8-9. Utg. av Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi.

18. Marander-Eklund, Lena / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Varför blir man förkyld? : folkliga uppfattningar kring en sjukdoms orsak / Lena Marander-Eklund.
- In: Tradisjon, ISSN 0322-5997, (1995) 2, s. 113-122.

19. Sundqvist, Lisen / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  A Jutlandic Robin Hood? : [rec. av Jens Langkniv : en jysk Robin Hood? / Henrik Fibæk Jensen. - København, 1993] / Lisen Sundqvist.
- In: Arv, ISSN 0066-8176, 50 (1994) s. 230-231.

20. Sundqvist, Lisen / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Tankar kring en ny klänning / Lisen Sundqvist.
- In: Ad lucem, ISSN 0355-9653, (1995) 1, s. 8-10.

21. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Behöver vi en folkloristisk profil? / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Livets gleder : om forskeren, folkediktningen og maten : en vennebok til Reimund Kvideland / red. av Bente Gullveig Alver ... [et al.]. - Stabekk : Vett & Viten, 1995, s. 19-25.
ISBN 82-412-0191-5
22. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Djävulen som hjälte / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ajan arvot & sankarit / toim. Jan Blomstedt, Maarja Lõhmus, Eero Tarasti. - Helsinki : [Suomen semiotiikan seura], 1995, s. 137-143.

23. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Drömmen om den gamla goda tiden : om nostalgi i veckotidningar / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Nostalgi og sensasjoner : folkloristisk perspektiv på mediekulturen / red. Torunn Selberg. - Turku : Nordic Institute of Folklore, 1995, s. 183-219. - (NIF publications, ISSN 0355-8924 ; no. 29).
ISBN 952-9724-10-1
24. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Etiska synpunkter i samband med användningen av personanekdoter / Ulrika Wolf-Knuts och Lena Marander-Eklund.
- In: Nord nytt, ISSN 0008-1345, (1995) 60, s. 39-49.

25. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Everyday religion : [rec. av Religion in everyday life : papers given at a symposium in Stockholm, 1 3-15 September 1993, arranged by the Royal Academy of Letters, History and Antiquities along with The Foundation Natur och Kultur, publishers / editor: Nils-Arvid Bringéus. - Stockholm, 1994] / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, 26 (1996) s. 146-147.

26. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Folk religion : continuity and change / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: NIF newsletter, ISSN 0355-0206, 24 (1996) 2/3, s. 11-15.

27. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Förord] / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Flykten från vardagen : föredrag vid seminariet "Flykten från vardagen" arrangerat av Ålands sommaruniversitet, folkloristerna vid Åbo Akademi och Nordens Institut på Åland 25-26 augusti 1994 i Mariehamn / [red.: Brittmari Wikström]. - Mariehamn : Ålands högskola, 1995, s. 7-8. - (Meddelanden från Ålands högskola, ISSN 0789-9629 ; nr 6).
ISBN 952-9735-05-7
28. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  "Germanizing" Sweden : [rec. av "Förtyskningen" av Sverige : tvärvetenskapligt symposium vid Etnologiska institutionen, Umeå universitet, den 26 oktober 1993 / Kurt Genrup (red.). - Umeå, 1994] / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, 25 (1995) s. 177-178.

29. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Helvete och himmel i Nagu / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ad lucem, ISSN 0355-9653, 87 (1995) 1, s. 4-7.

30. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Johan Oskar Immanuel Rancken - en pionjär inom folkloristiken / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Norveg : tidsskrift for folkelivsgransking, ISSN 0029-3601, 40 (1997) s. 27-45.

31. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Kuriren finns till för hela Svensk-Finland / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Populärkultur under press : studier av finländska tidningstexter om populärkultur / redaktör: Andreas Häger. - Vasa : Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1997, s. 175-186. - (Forskningsrapport / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr 33).
ISBN 951-650-998-3
32. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Lilies of Sharon? : [rec. av Sarons liljor? : en etnologisk studie av prästfruars könskonstituering / Birgitta Meurling. - Stockholm, 1996 ] / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, 27 (1997) s. 167-169.

33. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Lösansikte och tidsmaskin : masker i folkloren / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 43 (1996) 2-3, s. 12-21.

34. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Myter och deras betydelse / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Unga teatern (1995) s. 16. Utg. av Unga teatern, Esbo.

35. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Den mångbottnade identiteten / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Finlandssvensk identitet och kultur / Krister Ståhlberg (red.). - Åbo : [Åbo Akademi], 1995, s. 1-24. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 441). Forskningsprojektet "Finlandssvenska kulturindikatorer" / Rapport ; 5.
ISBN 951-650-605-4
36. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Den nostalgiska upplevelsen / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Norveg : tidsskrift for folkelivsgransking, ISSN 0029-3601, (1995) 2, s. 33-45.

37. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Nybyggarbarn : [rec. av Nybyggarbarn : barnuppfostran bland nybyggare i Frostvikens, Vilhelmina och Tärna socknar 1850-1920 / Marianne Liliequist. - Stockholm, 1994] / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, 237-238 (1995) H. 9, s. 570-573.

38. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rev. of] I dødens skygge : tradisjoner ved livets slutt / Bente Gullveig Alver og Ann Helene Bolstad Skjelbred. - Stabekk, 1994 / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Tradisjon, ISSN 0322-5997, (1996) 2, s. 63-64.

39. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  "REF" international inquiry / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Revista de etnografie si folclor, ISSN 0034-8198, 41 (1996) s. 300-301.

40. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  The rites of death : [rec. av Dödens riter / Kristina Söderpalm, red. - Stockholm, 1994] / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, 26 (1996) s. 191-192.

41. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  St Lawrence's Market in Gothenburg : [rec. av Larsmässemarknaden : en folklig karneval i 1800-talets Göteborg / av Birgitta Skarin Frykman. - [Göteborg], 1993] / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, 26 (1996) s. 187-188.

42. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Swedish and Finnish habitat and temperament : [rec. av Kustens och skogarnas folk : om synen på svenskt och finskt lynne / Sten Högnäs. - Stockholm, 1995] / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Arv : Nordic yearbook of folklore published by the Royal Gustavus Adolphus Academy, Uppsala, Sweden, ISSN 0066-8176, 53 (1997) s. 221.

43. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Vad är centralt i nordisk folkdiktning idag? / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Nord-nytt, ISSN 0008-1345, 58 (1995) s. 5-18.

44. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Det var bättre förr / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Flykten från vardagen : föredrag vid seminariet "Flykten från vardagen" arrangerat av Ålands sommaruniversitet, folkloristerna vid Åbo Akademi och Nordens Institut på Åland 25-26 augusti 1994 i Mariehamn / [red.: Brittmari Wikström]. - Mariehamn : Ålands högskola, 1995, s. 89-105. - (Meddelanden från Ålands högskola, ISSN 0789-9629 ; nr 6).
ISBN 952-9735-05-7