[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Sjöhistoriska museet') results in 18 hits


1. Montin, Kim / Sjöhistoriska museet
  Lotsstugan på Beckholmen : en pärla vid Erstan / Kim Montin.
- In: Vårt Åbo (1988) 3, 14,

2. Montin, Kim / Sjöhistoriska museet
  Sommargäster och skärgårdsbor / Kim Montin.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1990) s. 20-23.

3. Montin, Kim / Sjöhistoriska museet
  Hur var det att segla på 1920-talet? / Kim Montin.
- In: Årsskrift. Gullkrona kryssarklubb 1989

4. Montin, Kim / Sjöhistoriska museet
  Museoalus Sigyn olisi Turun merikeskuksen helmi / Kim Montin.
- In: Suomen Turku = Åbo vår stad, ISSN 0780-5101, (1991) 2, s. 17.

5. Montin, Kim / Sjöhistoriska museet
  Sommargäster och skärgårdsbor / Kim Montin.
- In: Bottnisk kontakt V : maritimhistorisk konferens / red. Virpi Nurmi. - Raumo : Raumo museum, 1991, s. 44-48.
ISBN 951-96132-3-4
6. Montin, Kim / Sjöhistoriska museet
  /Verksamhetsberättelser/ : Sigyn, Sjöhistoriska museet, Nordisk maritimhistorisk forskargrupp, de sjöhistoriska museerna och samarbetet / Kim Montin.
- In: Partredaren (1991) s. 4-13.

7. Montin, Kim / Sjöhistoriska museet
  Rapport över en fältresa med torrlastfartyget ms Winden 16-28.1.1992 / Kim Montin.
- In: Bottnisk kontakt VI : maritimhistorisk konferens : länsmuseet i Gävle 7-9 februari 1992 / . - Gävle : Länsmuseet i Gävleborgs län, 1993, s. 144-147. Huvudtema: Sjöfolk.
ISBN 91-86244-45-0
8. Montin, Kim / Sjöhistoriska museet
  [Rev. of] Poul Holm, Kystfolk: kontakter og sammenhaenge over Kattegat og Skagerrak ca 1550-1914. Fiskeri og Söfartsmuseet, Saltvandsakvariet, esbjerg 1991 / Kim Montin.
- In: Mariner's mirror, ISSN 0025-3359, vol. 79 (1993) 1, s. 102-103.

9. Montin, Kim / Sjöhistoriska museet
  Skärgårdsångaren och passagerarna : kring Ångbåts AB Åland 1875-1975 / Kim Montin.
- In: Budkavlen 1990, ISSN 0302-2447, (1991) s. 47-62.

10. Montin, Kim / Sjöhistoriska museet
  /Verksamhetsberättelser/ : Sigyn, Sjöhistoriska museet, Nordisk maritimhistorisk forskargrupp / Kim Montin.
- In: Partredaren 1992-1993 (1993) s. 18-31.

11. Montin, Kim / Sjöhistoriska museet
  The seaman's conception of himself / Kim Montin.
- In: Man and the maritime environment / ed. by Stephen Fisher. - Exeter : University of Exeter, 1994, s. 199-208. - (Exeter maritime studies ; no 9).
ISBN 0-85989-393-6
12. Montin, Kim / Sjöhistoriska museet
  Saaristomeren satavuotias höyrylaivavarustamo / Kim Montin.
- In: Navis fennica : osa 2: höyryveneistä uiviin loistohotelleihin / suunnitellut ja toim. Erkki Riimala. - Porvoo : WSOY, 1994, s. 127-133.
ISBN 951-0-18914-6
13. Montin, Kim / Sjöhistoriska museet
  Stadsbor i skärgårdsnaturen : en återblick / Kim Montin.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, 19 (1996) 4, s. 29-33.

14. Montin, Kim / Sjöhistoriska museet
  Technical documentation work as part of s/v Sigyns restauration work in Turku / Kim Montin and Jyrki Lehtonen.
- In: International Conference on Historic Ships : design, restoration & maintenance, 24 May 1996, Bristol : papers. - London : Royal Institution of Naval Architects , 1996, s. 1-12.

15. Montin, Kim / Sjöhistoriska museet
  Dock project of the museum ship Sigyn / Kim Montin.
- In: ICMM news, ISSN 0883-1343, (1995) 1, s. 1-2. International Congress of Maritime Museums.

16. Montin, Kim / Sjöhistoriska museet
  Laivaharvinaisuus Sigyn / Kim Montin.
- In: Navis fennica : suomen merenkulun historia : osa 4 : meren aalloilla ja sisävesillä / suunnitellut ja toim. Erkki Riimala. - Porvoo : WSOY, 1995, s. 268-270.
ISBN 951-0-18916-2
17. Montin, Kim / Sjöhistoriska museet
  Sjömannen - från livsform till yrke / Nils Storå och Kim Montin (red.). - Åbo : Åbo Akademi, 1997. - (Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo akademi, ISSN 0359-2138 ; nr 20).
ISBN 952-12-0034-0
18. Montin, Kim / Sjöhistoriska museet
  Sjömannens tre epoker / Kim Montin.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, (1995) 3, s. 29-34.