[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution='Skärgårdsinstitutet' results in 5 hits


1. Nybacka-Willner, Margareta / Skärgårdsinstitutet
  Från informatiker till professor : professor Mariam Ginman vid institutionen för biblioteksvetenskap och informatik vid Åbo Akademi / Margareta Nybacka-Willner.
- In: Tietopalvelu, ISSN 0782-825X, (1989) 4, s. 10-12.

2. Nybacka-Willner, Margareta / Skärgårdsinstitutet
  Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi (SIÅA) och forskningsinformationen / Margareta Nybacka-Willner. - Otaniemi : Teknillinen korkeakoulu, 1989. - 47 s. - (Teknillinen korkeakoulu. Täydennyskoulutuskeskus. Tietopalvelukurssi, ISSN 0784-347X ; 1989,6).

3. Nynäs, Carina / Skärgårdsinstitutet
  Förlåtelsen finns inte men är också försoningen en myt? : artikel om ondskeskildringar i litteraturen utgående från Magnus Dahlströms pjäs Järnbörd / Carina Nynäs.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 37 (1990) 6, s. 54-67.

4. Nybacka-Willner, Margareta / Skärgårdsinstitutet
  Databaser ger information om kustbygder och miljö / Margareta Nybacka-Willner.
- In: Kommuntidningen, ISSN 0780-7627, (1991) 10, s. 21-24.

5. Nybacka-Willner, Margareta / Skärgårdsinstitutet
  Ympäristötiedon hankinta NALLE-tietokannan avulla / Margareta Nyback-Willner.
- In: Ympäristötietoa etsimässä = Att söka miljöinformation. - Hki : Ympäristöministeriö, 1992, s. 50-54. På svenska: Att söka miljölitteratur via databasen NALLE, s. 99-103.
ISBN 951-47-3567-6