[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Socialpolitiska institutionen') results in 108 hits


1. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Belastningsfaktorer och individens motståndskraft / Guy Bäckman.
- In: Ammatinvalinta, ISSN 0356-0236, (1988) 4-5, s. 12-16.

2. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Health policy in Finland / Guy Bäckman.
- In: International technology assessment in health care 3 (1988) 3, s. 375-384.

3. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Life control and perceived health / Stefan Söderqvist. - /Åbo/ : /Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen/, 1988. - 35 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 262).
ISBN 951-649-458-7
UDC 616, 316, 316.454.4, 616-058, 616-02, 316.6
4. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Terveyteen vaikuttavat yhtieskunnalliset tekijät eilen, tänään, huomenna / Guy Bäckman.
- In: Finlands läkartidning, ISSN 0039-5560, 43 (1988) 30, s. 2925-2929.

5. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  Cigaretten : ett dödligt redskap / Edgar Borgenhammar.
- In: Dagens nyheter 13.6.1988

6. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  Engelsk sjukvårdsorganisation / Edgar Borgenhammar.
- In: Helsetjensten : fagtidskriftet 34 (1988) 1/2, s. 22-27.

7. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  I går blodiglar, i dag strålkanoner / Edgar Borgenhammar.
- In: Dagens nyheter 24.4.1988

8. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  En inre giftskandal / Edgar Borgenhammar.
- In: Dagens nyheter 13.6.1988

9. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  Lönt att vårda lilla mormor? / Edgar Borgenhammar.
- In: Sydsvenska dagbladet snällposten 3.4.1988

10. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  Olämpliga blir läkare / Edgar Borgenhammar.
- In: Dagens nyheter 26.3.1988

11. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  Om den goda organisationen / Edgar Borgenhammar.
- In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, (1988) 9, s. 687-688.

12. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  Vem vill vårda / Edgar Borgenhammar.
- In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, (1988) 14, s. 1216-1219.

13. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  De äldres sociala förankring och hälsa / Toini Ojala. - Göteborg : Nordiska hälsovårdshögskolan, 1988. - 90 s. : ill. Examensarbete. Abstract.

14. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Terveydenhuollon opiskelijoiden ja työntekijöiden käsityksistä sairauden synnystä, ehkäisystä ja hoidosta / Sakari Suominen, Guy Bäckman, M. Sillanpää.
- In: Sociaalilääketiteellinen aikakauslehti, ISSN 0355-5092, 76 (1989) s. 4-11.

15. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Terveystutkimuksen uusista suuntauksista / Guy Bäckman.
- In: Sosiaaliset riskit, tutkimus ja päätöksenteko : juhlakirja Tapani Purolan 60-vuotispäivän kunniaksi 14.11.1989 / toim. Antti Karisto...et al. - Hki : Helsingin yliopisto, 1989, s. 132-143.
ISBN 951-45-5056-0
UDC 364
16. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  Experters och lekmäns syn på risker och riskinformation i samhället / H. H. Linden...et al.
- In: Svensk farmacevtisk tidsskrift, ISSN 0039-6524, (1989) 1, s. 18-24.

17. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  Hur skall folkhälsovetenskapen utvecklas? / Edgar Borgenhammar.
- In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, 86 (1989) s. 638-641.

18. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  Ledarskap och kreativitet / Edgar Borgenhammar.
- In: Sjukhuset, ISSN 0346-1130, 66 (1989) 1, s. 24-29.

19. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  Den nya ohälsan / E. Borgenhammar.
- In: Administrativ information, ISSN 0280-8714, (1989) 4, s. 6-11.

20. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  Nyttan av kostnad-effektanalyser / E. Borgenhammar, D. Thelle.
- In: Tidskrift for den norske laegeforeningen, ISSN 0163-9226, 109 (1989) s. 1323-4.

21. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  Patients' rights and informed consent / Edgar Borgenhammar.
- In: Journal of consumer policy, ISSN 0342-5843, (1989) 12, s. 277-294.

22. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  Är det onödigt att bli sjuk? / Edgar Borgenhammar.
- In: Folkhälsovetenskap : ett nordiskt perspektiv / red.: Lennart Köhler. - Göteborg : Nordiska hälsovårdshögskolan, 1989, s. 81-92. - (NHK-rapport ; 1989:2).

23. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Livet som gammal är olika för män och kvinnor / Toini Ojala.
- In: Gerontologia, ISSN 0784-0039, (1989) 4, s. 275-287.

24. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Livskvaliteten i ålderdomen : en socialgerontologisk studie av sambanden mellan resurser, arenor, livsstil, livsrum och inre livskvalitet i ett homeostasteoretiskt perspektiv / Toini Ojala. - Åbo : Folkpensionsanstaltens central för rehabiliteringsforskning, distr., 1989. - 265 s. : ill. - (Folkpensionsanstaltens publikationer, ISSN 0355-483X ; 92). Diss.: Åbo Akademi. English summary.
ISBN 951-669-282-6
UDC 316.723-053.9, 612.67, 316, 364-053.9, 330.59-053.9, 364.65-053.9
25. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Livskvalitetsforskning / Toini Ojala.
- In: Finsk tidsskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 10, s. 567-574.

26. Pihlajamäki, Eini / Socialpolitiska institutionen
  Health promotion in a residential community in an affluent society - Turku / Eini Pihlajamäki.
- In: Healt promotion, ISSN 0286-1099, 4 (1989) 2, s. 167-171.

27. Suominen, Sakari / Socialpolitiska institutionen
  Loma ja hyvinvointi : del 2 : loman ja terveydentilan välisistä vaikutuksista / Sakari Suominen, Matti Sillanpää, Leena Koivusilta. - Hki : Lääkintöhallitus, 1989. - 40 s. : tab. - (Lääkintöhallituksen julkaisuja. Terveyden edistäminen Sarja Tutkimukset, ISSN 0786-289X ; 2). English summary.
ISBN 951-47-2220-5
UDC 613, 331, 616-058, 364.1, 331.32, 613.7, 379.8.09
28. Suominen, Sakari / Socialpolitiska institutionen
  Terveydenhuollon opiskelijoiden ja työntekijöiden käsityksistä sairauden synnystä, ehkäisystä ja hoidosta / Sakari Suominen, Guy Bäckman, M. Sillanpää.
- In: Sociaalilääketiteellinen aikakauslehti, ISSN 0355-5092, 76 (1989) s. 4-11.

29. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Terveystutkimuksen uusista suuntauksista / Guy Bäckman.
- In: Terveys ja elämänhallinta : v. 1987 piloottitutkimuksen keskeisimpiä tuloksia / Bäckman, Guy (toim.). - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1990, s. 1-7. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 317).
ISBN 951-649-761-6
UDC 613
30. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Elämänhallinta ja koettu keveys / Guy Bäckman, Stefan Söderqvist.
- In: Terveys ja elämänhallinta : v. 1987 piloottitutkimuksen keskeisimpiä tuloksia / Bäckman, Guy (toim.). - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1990, s. 1-9. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 317).
ISBN 951-649-761-6
UDC 613
31. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Elämänhallintakyvyn määreet / Stefan Söderqvist, Guy Bäckman.
- In: Terveys ja elämänhallinta : v. 1987 piloottitutkimuksen keskeisimpiä tuloksia / Bäckman, Guy (toim.). - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1990, s. 1-10. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 317).
ISBN 951-649-761-6
UDC 613
32. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Life control and perceived health / Guy Bäckman.
- In: Tijdschrift voor sociale gezondheiszorg, ISSN 0920-0517, 18 (1990) 11, s. 123-127.

33. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  Byråkratins problem / E. Borgenhammar.
- In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, 87 (1990) 20, s. 1743-1744.

34. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  Decentralicering hela vägen? / E. Borgenhammar.
- In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, 87 (1990) 23, s. 2009-2011.

35. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  Om utvärdering vid cancervård / E. Borgenhammar, B. Rosengren.
- In: Socialmedicinsk tidskrift, ISSN 0037-833X, 67 (1990) s. 9-10.

36. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  Yrkesgränser : utgångspunkt eller hinder för utveckling? / E. Borgenhammar.
- In: Sjukhuset, ISSN 0346-1130, (1990) 10, s. 31-34.

37. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  Management education at the Nordic school of public health / E. Borgenhammar, M. Brommels.
- In: Journal of health administration education, ISSN 0735-6722, 8 (1990) 3, s. 403-415.

38. Borgenhammar, Edgar / Socialpolitiska institutionen
  Quality of management / E. Borgenhammar.
- In: Quality assurance in health care, ISSN 1040-6166, 2 (1990) s. 297-307.

39. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Riktlinjer för socialvetenskaplig rapportering / Toini Ojala. - Åbo : Åbo akademi, 1990. - 22 s. - (Socialpolitiska institutionens publikationer, ISSN 0788-3463 ; 1990, 1).
ISBN 951-649-769-1
40. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Bra hälsa är nyckeln till ett självständigt liv som gammal / Toini Ojala.
- In: Gerontologia, ISSN 0784-0039, 4 (1990) 1, s. 10-21.

41. Pihlajamäki, Eini / Socialpolitiska institutionen
  Yhteistyötä maarialaisten parhaaksi / Eini Pihlajamäki.
- In: Maaria : muinaisaikaa ja nykypäivää / Eini Pihlajamäki ja Anneli Sorvoja (toim.). - Turku : Turun kaupunki, 1990, s. 5-6. - (Terve kaupunki -projektin julkaisuja ; 2/1990).
ISBN 951-9262-45-8
42. Pihlajamäki, Eini / Socialpolitiska institutionen
  Terve kaupunki-projekti / Eini Pihlajamäki.
- In: Maaria : muinaisaikaa ja nykypäivää / Eini Pihlajamäki ja Anneli Sorvoja (toim.). - Turku : Turun kaupunki, 1990, s. 59-61. - (Terve kaupunki -projektin julkaisuja ; 2/1990).
ISBN 951-9262-45-8
43. Suominen, Sakari / Socialpolitiska institutionen
  Paikallistelevisio terveysteidottajana : kokemuksia Turun kaupungin Terveyskanava-projektista / Sakari Suominen. - Turku : Turun kaupunki. Mediapoliittinen työryhmä, 1990. - 31 s. - (Terveet kaupungit = Friska städer).

44. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  The creation and development of social welfare in the Nordic countries / Guy Bäckman. - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1991. - 48 s. : diagr. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 325).
ISBN 951-649-831-0
45. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  The creation and development of social welfare in the Nordic countries / Guy Bäckman.
- In: Journal of social problems, ISSN 0912-4640, 1 (1991) 2, s. 197-214.

46. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  The development of social welfare in the Nordic countries / Guy Bäckman. - Hong Kong : Hong Kong Baptist College. Department of Social Work, 1990. - 18 s. : tab. - (Occasional papers ; 1990, 5).

47. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Individ, närmiljö och hälsa / Guy Bäckman. - Hfors : Utbildningsstyrelsen, 1991 . - 211 s. : diagr., tab.
ISBN 951-47-5488-3
48. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Kunskapens pris : ekonomisk och kvalitetsmässig evaluering av datainsamlingsfasen i en enkätundersökning / Toini Ojala, Helena Blomberg och Guy Bäckman. - Åbo : Åbo Akademi. Socialpolitiska institutionen, 1991. - 45 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 353).
ISBN 951-649-985-6
49. Bäckman, Guy / Socialpolitiska institutionen
  Livskontroll - en buffert mot ohälsa? / G. Bäckman.
- In: Etik, solidaritet, välfärd : till Harald Swedner : en vänbok från kamrater på en irrande planet / red. Birgitta Bergsten...et al. - Göteborg : Daidalos, 1991 , s. 231-237.
ISBN 91-86320-60-2
50. Christiansson, Toini f.d. Ojala / Socialpolitiska institutionen
  Förväntningar och verklighet : /att studera socialpolitik och placera sig i arbetslivet/ / Toini Ojala. - Åbo : Åbo akademi, 1991. - 12 s. - (Socialpolitiska institutionens publikationer, ISSN 0788-3463 ; 1991, 2).
ISBN 951-649-946-5

[Next]