[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Statsvetenskapliga institutionen') results in 210 hits


1. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Åbo Akademi och Norden / Dag Anckar.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 4, s. 183-194.

2. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  En statskunskap eller flera? / Dag Anckar.
- In: Politiikka, ISSN 0032-3365, (1988) 1, s. 14-20.

3. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Evading constitutional inertia : exception laws in Finland / Dag Anckar.
- In: Scandinavian political studies, ISSN 0080-6757, (1988) 3, s. 195-210.

4. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Frihet och jämlikhet : förr och nu / Dag Anckar.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 10, s. 497-514.

5. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Introduction : centers and peripheries : styles and strategies / Dag Anckar.
- In: Political science between the past and the future : essays to mark the 50th anniversary of the Finnish Political Science Association / ed. by Dag Anckar. - Hki : The Finnish Political Science Association, 1988, s. 7-22. - (Books from the Finnish Political Science Association, ISSN 0785-1928 ; 7).
ISBN 951-99950-6-4
6. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Kunskap och praktik / Dag Anckar.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, 11 (1988) 3, s. 4-9.

7. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Political science in the aftermath of World War II / Dag Anckar.
- In: Politikenwissenschaft : Gesichte eines Erfolgs? : Aspekte in der europäischen Politikenwissenschaft und Politik in der Nachkriegszeit=Political science : a success story? / Marjatta Erharuyi. - Jyväskylä : University of Jyväskylä, 1988 , s. 1-27. - (Studia politica Jyväskyläensia ; 1).
ISBN 951-680-018-1
8. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Presidentval i Finland / Dag Anckar.
- In: Politiikka, ISSN 0032-3365, (1988) 2, s. 162-171.

9. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Rationality and legitimacy : essays on political tehory / ed. by Dag Anckar, Hannu Nurmi, Matti Wiberg. - Hki : The Finnish Political Science Association, 1988. - 276 s. : ill. - (Books from the Finnish Political Science Association, ISSN 0785-1928 ; 8).
ISBN 951-96131-0-2
UDC 32, 321
10. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Matti Wiberg: Between apathy and revolution / Dag Anckar.
- In: Politiikka, ISSN 0032-3365, (1988) 4, s. 385-388.

11. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Reflections on law, inertia and legitimacy / Dag Anckar.
- In: Rationality and legitimacy : essays on political tehory / ed. by Dag Anckar, Hannu Nurmi, Matti Wiberg. - Hki : The Finnish Political Science Association, 1988, s. 255-276. - (Books from the Finnish Political Science Association, ISSN 0785-1928 ; 8).
ISBN 951-96131-0-2
UDC 32, 321
12. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Tankar kring nordisk statskunskap, särskild svensk / Dag Anckar.
- In: Politologen, ISSN 0345-9462, (1988) 2, s. 53-76.

13. Berglund, Sten / Statsvetenskapliga institutionen
  The Finnish presidential election of 1988 / Sten Berglund.
- In: Electoral studies, ISSN 0261-3794, 7 (1988) 3, s. 279-283.

14. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Decentraliseringens många ansikten : /Rec. av Agneta Bladh, Decentraliserad förvaltning/ / Guy-Erik Isaksson.
- In: Hallinnon tutkimus, ISSN 0359-6680, (1988) 3, s. 233-234.

15. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  From white to blue-and-black : Finnish fascism in the inter-war era / Lauri Karvonen. - Hki : Finnish Society of Sciences and Letters Academic Bookstore distr., 1988. - 135 s. : ill. - (Commentationes scientiarum socialium, ISSN 0355-256X ; 36).
ISBN 951-653-152-0
UDC 329.18(480), 329, 948.0
16. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Konspirationer. Rec. av Martti Turtola, Från Torne älv till systerbäck samt Martti Ahti, Salaliiton ääriviivat / Lauri Karvonen.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 6, s. 335-339.

17. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Juhani Mylly - R. Michael Berry, eds., Political parties in Finland. Essays on politics and history / Lauri Karvonen.
- In: Scandinavian political studies, ISSN 0080-6757, 11 (1988) s. 265-266.

18. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  "Rödmyllan" i komparativt perspektiv : en forskningspropå / Lauri Karvonen.
- In: Politiikka, ISSN 0032-3365, 30 (1988) s. 204-214.

19. Ramstedt-Silen, Viveca / Statsvetenskapliga institutionen
  Från kongressinitiativ till "annan spännande verksamhet" i partierna / Viveca Ramstedt-Silen.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 1, s. 35-40.

20. Ramstedt-Silen, Viveca / Statsvetenskapliga institutionen
  Naisten osallistuminen taloudellis-poliittiseen päätöksentekoon : edellytykset ja esteet / Viveca Ramstedt-Silen.
- In: Politiikka, ISSN 0032-3365, (1988) 3, s. 229-236. Ingår även i: Naiset ja talous. Sosiaali- ja terveysministeriön Tasa-arvojulkaisuja. Sarja C. 2/1988.

21. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  1789 och 1919 / Dag Anckar.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 1, s. 11-26.

22. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Forms of minority protection under majority rule / Dag Anckar.
- In: Democracy in the modern world : essays for Tatu Vanhanen / editorial board: Olavi Borg (chairman)...et al. - Tampere : University of Tampere, 1989, s. 101-113. - (Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A, ISSN 0496-7909 ; vol. 260).
ISBN 951-44-2441-7
UDC 32
23. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Jämförande nordisk forskning om politik och kommuner : inledande iakttagelser / Dag Anckar.
- In: Kunnallishallinto ja -vaalit Pohjoismaissa / Lasse Oulasvirta (toim.). - Tampere : Tampereen yliopisto, 1989, s. 1-22. - (Julkaisusarja/Tampereen yliopisto, kunnallistieteen laitos, ISSN 0782-1972 ; 1989, 4).

24. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Parlamentarismen i vår statsförfattning : några reflexioner / Dag Anckar.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 10, s. 525-537.

25. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Harto Hakovirta, East-west conflict and European neutrality.
- In: Politiikka, ISSN 0032-3365, (1989) 3, s. 227-230.

26. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Statskunskapen i Norden förr och nu / Dag Anckar.
- In: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1989 : föredrag och uppsatser=esitelmät ja kirjoitukset. - Hfors : Finska Vetenskapssocieten, 1989, s. 53-69. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

27. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Undantag som regel : RF paragraf 95,1 i empirisk belysning / Dag Anckar.
- In: Den mångtydiga styrningen / Stefan Sjöblom & Krister Ståhlberg (red.). - Åbo : Åbo akademis förlag, 1989, s. 28-53.
ISBN 951-9498-50-8
UDC 351/354, 342
28. Gustafsson, Gunnel / Statsvetenskapliga institutionen
  Challenges confronting Swedish decisionmakers : political and policy responses 1974-1987 / Gunnel Gustafsson.
- In: The politics of economic crisis : lessons from Western Europe / E. Damgaard, P. Gerlich, J. J. Richardson. - Aldershot : Avebury, 1989,
ISBN 0-566-05517-1
UDC 338.124(4-15)
29. Henning, Roger / Statsvetenskapliga institutionen
  Förvaltningsförnyelse : arbetsmarknadsverket inför 90-talet / Roger Henning, Dick Ramström. - Stockholm : Carlsson, 1989. - 143 s.
ISBN 91-7798-251-7
30. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Beslutsförutsättningar och beslutsfattande : (lectio praecursoria) / Guy-Erik Isaksson.
- In: Hallinnon tutkimus, ISSN 0359-6680, 3 (1989) s. 236-237.

31. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Omlokalisering : en kamp mor väderkvarnar? / Guy-Erik Isaksson.
- In: Politiikka, ISSN 0032-3365, (1989) 4, s. 254-266.

32. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Resultatlös omlokalisering : beslutsfattande i Finland i nordisk belysning / av Guy-Erik Isaksson. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1989. - 250 s. : ill. Diss.: Åbo Akademi. English summary.
ISBN 951-9498-45-1
UDC 711.2:35.075.5(480), 354, 35.077:329:331.105.4(480:485:481), 351/354, 71
33. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Styrning av politiskt beslutsfattande / Guy-Erik Isaksson.
- In: Den mångtydiga styrningen / Stefan Sjöblom & Krister Ståhlberg (red.). - Åbo : Åbo akademis förlag, 1989, s. 174-210.
ISBN 951-9498-50-8
UDC 351/354, 342
34. Jervas, Gunnar / Statsvetenskapliga institutionen
  Ny roll för militärallianserna / Gunnar Jervas.
- In: Vårt försvar, ISSN 0042-2800, (1989) 6, s. 6-7.

35. Jervas, Gunnar / Statsvetenskapliga institutionen
  Utvärdering av Reagan-eran / Gunnar Jervas.
- In: Krigsvetenskaplig tidskrift : Kungliga Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, ISSN 0023-5359, (1989) 1, Tidskriften monografisk.

36. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Internationalisering och utrikesförvaltning i Finland och Sverige / Lauri Karvonen, B. Sunelius.
- In: Nordisk tidskrift, ISSN 0029-1501, (1989) 5, s. 409-423.

37. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Michel Dobry, Sociologie des crises politiques. La dynamic des mobilizations multisectorielles / Lauri Karvonen.
- In: Acta sociologica, ISSN 0001-6993, 32 (1989) 4, s. 427-430.

38. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Ulf Bjereld, Svensk Mellanösternpolitik / Lauri Karvonen.
- In: Statsvetenskaplig tidskrift, ISSN 0039-0747, 92 (1989) 3, s. 227-230.

39. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Det unika SAP : recension av Klaus Misgeld, Karl Molin & Klas Åmark, red., Socialdemokratins samhälle 1889-1989 / Lauri Karvonen.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 8-9, s. 518-522.

40. Lindström, Ulf / Statsvetenskapliga institutionen
  Ottar Brox vid socialdemokratins bår / Ulf Lindström.
- In: Tiden, ISSN 0040-6759, (1989) 3, s. 190-192.

41. Lindström, Ulf / Statsvetenskapliga institutionen
  Politik i Norden 1889-1989 : ett socialdemokratiskt århundrade / Ulf Lindström.
- In: Norden förr och nu : ett sekel i statistisk belysning : nordiskt statistiskt samarbete / 18:e Nordiska statistikermötet. - Köpenhavn : Nordiska statistiska sekretariatet, 1989, s. 91-111.
ISBN 87-88083-40-3
42. Lindström, Ulf / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] H. J. Madsen, Social democracy in postwar Scandinavia / Ulf Lindström .
- In: Tidskrift för samfunnsforskning, ISSN 0040-716X, (1989) 4, s. 390-393.

43. Lindström, Ulf / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] R. Alapuro, State and revolution in Finland / Ulf Lindström.
- In: Tidskrift för samfunnsforskning, ISSN 0040-716X, (1989) 4, s. 398-400.

44. Ramstedt-Silen, Viveca / Statsvetenskapliga institutionen
  Kvinnors deltagande i det korporativa beslutsfattandet : förutsättningar och hinder / Viveca Ramstedt-Silén.
- In: Studier i politik, historia och ekonomi : festskrift tillägnad Lolo Krusius-Ahrenberg 21.6.1989 / red.: Marie-Louise v. Bergmann-Winberg, Guy Ahonen, Kaj Hellbom. - Hfors : Svenska handelshögskolan, 1989, s. 221-236. - (Ekonomi och samhälle, ISSN 0424-7256 ; nr 41).
ISBN 951-555-302-4
UDC 323, 339.92, 396.9
45. Ramstedt-Silen, Viveca / Statsvetenskapliga institutionen
  Kvinnovalkampanjen i Vasa / A. Haataja och V. Ramstedt-Silen.
- In: Vi har väntat länge nog : handbok i kvinnorepresentation / Drude Dahlerup. - Köbenhavn : Nordisk ministerråd, 1989, s. 70-76. - (NORD ; 93).
ISBN 87-7303-370-7 91-7996-186-X
UDC 396.9(48)
46. Ramstedt-Silen, Viveca / Statsvetenskapliga institutionen
  Nya prioteringar i en stympad politisk kultur / Viveca Ramstedt-Silen.
- In: Vi har väntat länge nog : handbok i kvinnorepresentation / Drude Dahlerup. - Köbenhavn : Nordisk ministerråd, 1989, s. 267-268. - (NORD ; 93).
ISBN 87-7303-370-7 91-7996-186-X
UDC 396.9(48)
47. Ramstedt-Silen, Viveca / Statsvetenskapliga institutionen
  Partikongressens dagordning / Viveca Ramstedt-Silen.
- In: Esseitä politiikan päiväjärjestyksestä / Matti Wiberg (toim.). - Turku : Turun yliopisto, 1989, s. 42-65. - (Tutkimustiedotteita, ISSN 0356-9802 ; n:o 10).
ISBN 951-880-373-0
48. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Dualism och konsensus / Dag Anckar.
- In: Parlamentarisk forandring i Norden / Erik Damgaard (red.)...et al. - Oslo : Universitetsforlaget, 1990, s. 131-175.
ISBN 82-00-21078-2
UDC 328(48)
49. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Nordens folkförsamlingar : jämförande synpunkter / Dag Anckar.
- In: Parlamenten i Norden / Krister Ståhlberg (red.). - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för jämförande nordisk politik och förvaltning, 1990, s. 110-145. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 313).
ISBN 951-649-743-8
UDC 342.53, 328
50. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Idrott och politik / Dag Anckar.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 1, s. 37-47.

[Next]