[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Statsvetenskapliga sektionen') results in 16 hits


1. Djupsund, Göran / Statsvetenskapliga sektionen
  Organisationsstrukturen i finländska politiska partier / Göran Djupsund.
- In: Partiorganisasjoner : studier i strukturer og prosesser i finske, norske og svenske partier / red. av Göran Djupsund og Lars Svåsand. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 13-40.
ISBN 951-9498-70-2
2. Djupsund, Göran / Statsvetenskapliga sektionen
  Partiorganisasjon som forskningsobjekt / Göran Djupsund og Lars Svåsand.
- In: Partiorganisasjoner : studier i strukturer og prosesser i finske, norske og svenske partier / red. av Göran Djupsund og Lars Svåsand. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 13-40.
ISBN 951-9498-70-2
3. Djupsund, Göran / Statsvetenskapliga sektionen
  Kommitteväsendet i finländska partiorganisationer / Göran Djupsund.
- In: Partiorganisasjoner : studier i strukturer og prosesser i finske, norske og svenske partier / red. av Göran Djupsund og Lars Svåsand. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 167-186.
ISBN 951-9498-70-2
4. Lindberg, Steve / Statsvetenskapliga sektionen
  Förändringar i finländsk säkerhetspolitisk omgivning / Steve Lindberg.
- In: Festskrift till Dag Anckar : 50 år den 12 februari 1990 / red. Lauri Karvonen, Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 95-127.
ISBN 951-9498-59-1
UDC 32
5. Lindberg, Steve / Statsvetenskapliga sektionen
  Utmaningar för nordiskt och finländskt försvar / Steve Lindberg.
- In: Ulkpolitiikka = Utrikespolitik, ISSN 0501-0659, (1990) 3, s. 10-24.

6. Lindberg, Steve / Statsvetenskapliga sektionen
  "Tillräckligt försvar" för Sovjet - otillräckligt för Finland? / Steve Lindberg .
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015X-248X, (1990) 4, s. 245-264.

7. Lindberg, Steve / Statsvetenskapliga sektionen
  Splitterbältet / Steve Lindberg.
- In: Fredsposten, ISSN 0357-2250, (1990) 2, s. 20-24, 31.

8. Lindberg, Steve / Statsvetenskapliga sektionen
  En finländsk syn på 1991 års försvarsbeslut / Steve Lindberg.
- In: Gemensam säkerhet i Norden / Tönne Huitfeldt...et al. - Stockholm : Försvarets forskningsanstalt, 1991, s. 36-61. - (Foa-rapport, ISSN 0281-0247 ; C10322, 1.2. Febr. 1990).

9. Lindberg, Steve / Statsvetenskapliga sektionen
  Ellei puolueettomuutta niin mitä? / Steve Lindberg.
- In: Puoluettomuus ja muutoksen haaste : tutkijaseminaari Ulkopoliittisessa instituutissa 19.12.1989. - Helsinki : Ulkopoliitiikan institutuutti, 1990, s. 18-22. - (Tutkimusrapportteja ; 1990, 1).
ISBN 951-769-027-4
10. Djupsund, Göran / Statsvetenskapliga sektionen
  Politisk tradition : inlägg kring begreppet och företeelsen / Göran Djupsund och Lauri Karvonen. - Vasa : Åbo akademi. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1991. - 88 s. : ill. - (Forskningsrapporter/Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr 14).
ISBN 951-649-895-7
11. Lindberg, Steve / Statsvetenskapliga sektionen
  Allt större sprickor i "nordisk säkerhetspolitik" / Steve Lindberg.
- In: Nordisk tidskrift, ISSN 0029-1501, (1991) 6, s. 471-488.

12. Lindberg, Steve / Statsvetenskapliga sektionen
  I säkerhet mot EG? : en tentativ realpolitisk analys / Steve Lindberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 7-8, s. 415-429.

13. Lindberg, Steve / Statsvetenskapliga sektionen
  Kommentar till Risto Penttiläs och Pekka Visuris anföranden / Steve Lindberg.
- In: Suomen puolustus uuden vuosituhannen kynnyksellä : Finlandia-talo 21.11.1990 / toim. Petri Kekäle. - Hki : Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta, 1991, s. 39-50.
ISBN 951-25-0536-3
14. Lindberg, Steve / Statsvetenskapliga sektionen
  Med Östersjön i centrum / Steve Lindberg.
- In: Det nya östblocket : föredrag vid kursen "Det nya östblocket" arrangerad av Ålands sommaruniversitet den 29 och 30 augusti 1991 / Olle Anckar (red.). - Mariehamn : Ålands högskola, 1991, s. 16-48. - (Meddelanden från Ålands högskola, ISSN 0789-9629 ; nr 1).

15. Stolpe, Claus / Statsvetenskapliga sektionen
  Professionalism bland förtroendevalda : en fallstudie över kommunala förtroendemannaorgan i Finland / Claus Stolpe. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1991. - 193 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 326).
ISBN 951-649-832-9
UDC 352/354, 352(480)
16. Weijola, Tore / Statsvetenskapliga sektionen
  Pälskrisen : historisk bakgrund och regionala effekter i Finland / Tore Weijola . - Seinäjoki : Helsingfors universitet, 1991. - 101 s. : ill. - (Helsingfors universitet. Landsbygdens forsknings- och utbildningsinstitut, Seinäjoki. Ser. B ; 7).
ISBN 951-45-5859-6