[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Vasa övningsskola') results in 3 hits


1. Lithén, Hans-Olof / Vasa övningsskola / Project
  Ekoturismen och Fraser Island / Hans-Olof Lithén.
- In: Uteundervisning i Australien. - Umeå : Umeå universitet, [1996], s. 83-86. Pärmtitel: Outdoor education i Australien.

2. Lithén, Hans-Olof / Vasa övningsskola
  Det naturvetenskapliga museets pedagogiska betydelse / Hans-Olof Lithén.
- In: Svensk-österbottniska samfundets årsbok 1994 / red. Hans Hästbacka. - Vasa : Svensk-österbottniska samfundet, 1994, s. 27-43. - (Skrifter utgivna av Svensk-österbottniska samfundet ; nr. 53).

3. Lithén, Hans-Olof / Vasa övningsskola / Project
  Queensland Museum och naturundervisningen / Hans-Olof Lithén.
- In: Uteundervisning i Australien. - Umeå : Umeå universitet, [1996], s. 55-59. Pärmtitel: Outdoor education i Australien.