[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Berg, Niclas') results in 1 hits


1. Berg, Niclas / Ekonomisk-geografiska institutionen
  En karriärstudie över institutionens tidigare studerande / Niclas Berg.
- In: Ekonomisk geografi och internationell marknadsföring vid Åbo Akademi 1963-1988 : studia in honorem Gösta A. Eriksson / /Ed. Jan-Åke Törnroos. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988, s. 38-59. Tabula gratulatoria Gösta A. Eriksson publikationer 1963-1988.
ISBN 951-9498-40-0