[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appelqvist, Ole Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Appelqvist, Paul OLE (1912-2002) ML, läkare
Verksamhetsort: Åbo, Helsingfors
Övriga arkivbildare: Ålenius f.Palmroos tid.g.Appelqvist, Tyra Ulrika (1887-1977) hovrättsrådinna
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,08
Material: Brev, främst krigsbrev, till och från Ole Appelqvist.Även några äldre (släkt-)brev och biografica.
Gränsår: 1900-1950
Nivå: Ej ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: brev från krigsåren ; krigsbrev ; frontbrev
Signum: M:2
Anmärkning: Foton på bildsamlingarna.