[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rettig, Fredric von Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Rettig von, Pehr Fredric (1843-1914) kommerseråd
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 11 / Hyllmeter: 1
Material: Brev (1 vol.), material om olika projekt i Åbo m.m.
Gränsår: 1876-1910
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Finns över brev.Summarisk förteckning över övrigt mat. I databasen Brevsam.
Ämnesord: Ridhuset i Åbo ; Folkupplysningssällskapet i Åbo ; Tegelbruk i Kuppis o. Karis ; Frivilliga brandkåren i Åbo ; Åbo stadsbibliotek (byggnaden) ; Åbo stads historiska museum ; Åminnefors Bruk ; Brahestoden
Signum: Skåp 1, D:4