[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mustelin, Kerstin Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Mustelin f. Westerlund, Kerstin FM
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 7 / Hyllmeter: 0,34
Material: Handlingar, föredragningslistor, berättelser, cirkulär m.m.
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.Innehåll antecknat på kapsel.
Ämnesord: Församlingsrådet ; Åbolands sång- och musikförbund ; Amnesty International ; Sångens Vänner
Signum: H:1