[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibelsällskapet i Åbo Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Bibelsällskapet,
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,02
Material: Kassabok
Gränsår: 1850-1877
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Signum: L:7