[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broo, Roger Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Broo, Roger Nils Håkan (1945-2017) PM, förvaltningsdirektör
Verksamhetsområde: ÅA
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 31 / Hyllmeter: 3,1
Material: Inbjudningar, brev, cirkulär, material om utbilningspolitiskt arbete
Gränsår: 1990-2010
Nivå: Ej ordnad
Förteckning: Nej.
Signum: Max 49:1, 50:1
Restriktioner: Finns. Kontakta Handskriftssamlingarna.