[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dahlström, Johan Eric Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Dahlström, Johan Eric (1902-1976) PM, VD
Verksamhetsort: Kuusankoski
Antal enheter: 12 / Hyllmeter: 0,55
Material: Kymmene ab:s styrelses exkursioner med tillhörande fotografier. -En volym biografica (testamenten etc.)
Gränsår: 1948-1970
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: Kymmene aktiebolag.
Signum: V
Anmärkning: Fotografier på bildsamlingarna.