[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex libris-samlingen Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Ex libris,
Antal enheter: ca 30 / Hyllmeter: 2,5
Material: Ex libris från olika länder
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Finns över inhemska Ex libris.Övriga indelade efter ursprungsland.
Signum: Åbo Akademis bildsamlingar/GS: Ex libris