[Sökformulär] [Söktips]

Databasen Artpic

Konstvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi grundades 1921. Institutionens samlingar består av insamlat, donerat och deponerat material som berör inhemsk och utländsk konst. De viktigaste arkivenheterna är följande: byggnadsritningarna, grafiksamlingen och dokumentationsmaterial om åbokonstnärer och finlandssvenska konstnärer. Arkivet är tillgängligt enligt överenskommelse för studerande, forskare och andra intresserade.

Databasen Artpic omfattar samlingen av inhemsk och utländsk grafik och reproduktioner samt teckningar. Bilderna används främst för undervisning och forskning.

Databasen uppdateras regelbundet. Idag består den av 311 poster (inkl. bilder).

Artpic ingår i projektet Bildarvet.

Personalen har till sitt förfogande också andra bilddatabaser än Artpic (databaser som inte är öppna för allmänheten). Kontakta Heidi Pfäffli för närmare information om hurudant material som finns i dessa databaser.

Kontaktperson:

Amanuens Heidi Pfäffli
Konstvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi
Nunnegatan 4
FIN-20500 Åbo, Finland

Tel. +358 2 2154337
Fax +358 2 2154661
E-post heidi.pfaffli@abo.fi
8.12.1997