[Sökformulär] [Söktips] [In English]

Databasen Biblio

I databasen Biblio finns uppgifter om publikationer (monografier och artiklar) skrivna vid Åbo Akademi. Bl.a. följande uppgifter förs in: forskarens, lärarens namn, fakultet och institution, huvudtitel, undertitel, ISBN-nummer, utgivningsort, förlag, publiceringsår, sidantal och UDK-tal för klassificering.

Databasen startades 1988 och innehåller idag uppgifter om 13.008 publikationer. Biblio uppdateras en gång per år. Som underlag för inmatningen används de uppgifter som anställda lämnar in. Senast inmatade poster är från 1997.

Kontaktperson: Anne Andersson, Åbo Akademis bibliotek


25.1.1999