Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Åbo Akademis bibliotek

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://trip.abo.fi/aadb/brevsam/ och har upprättats / uppdaterats 23.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller inte de kritiska tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Fält som saknar namn/etikettering

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det finns flera sökfält som saknar textuellt namn/etikettering som beskriver deras funktion.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Tomma celler i tabell

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det finns celler i strukturen som saknar information

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
  • 1.3.2 Meningsfull ordning
 • Möjlig att uppfatta: Brister i navigationsstrukturen

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidan saknar definierade rubriker och navigationsstruktur.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Innehåll som saknar text

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det finns innehåll som inte är text men som saknar textuell beskrivning.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta:

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • Hanterbar: Fält som saknar namn/etikettering

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det finns flera sökfält som saknar textuellt namn/etikettering som beskriver deras funktion.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter
 • Hanterbar: Navigation och struktur

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidan saknar definierade rubriker och navigationsstruktur.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll
 • Hanterbar:

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • Begriplig: Fält som saknar namn/etikettering

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det finns flera sökfält som saknar textuellt namn/etikettering som beskriver deras funktion.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner
 • Begriplig: Sidans språk

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidans språk är inte definierat

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.1.1 Sidans språk
 • Begriplig:

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post

biblioteket@abo.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten till den digitala tjänsten

Vi strävar till att förbättra webbplatsens innehåll så att de kritiska tillgänglighetskraven uppfylls inom 2021.