[Sökformulär] [Söktips]

Databasen Etnpic

Ämnet etnologi grundades år 1952. Samlingar i institutionens arkiv består av material insamlat under fältarbeten i Svenskfinland. De viktigaste arkivenheterna är följande: manuskriptarkivet (frågelistsvar), ljudbandsarkivet (bandade intervjuer), bildarkivet (fotografier) samt kart- och ritningsarkivet (kartor, ritningar och skisser). Arkivet är tillgängligt enligt överenskommelse för studerande, forskare och andra intresserade.

Databasen Etnpic omfattar kart- och ritningsarkivet (KR), som utgörs till största delen av uppmätningsritningar och skisser gjorda under institutionens fältarbeten. Arkivet avspeglar institutionens forskningsintressen som bl.a inriktats på föremålsstudier och byggnadskultur. I arkivet ingår också en del äldre kartor och kartkopior.

Idag består den av 816 poster varav nästan alla är kopplade till bild.

Etnpic ingår i projektet Bildarvet.

Personalen har till sitt förfogande också andra bilddatabaser än Etnpic (databaser som inte är öppna för allmänheten). Kontakta Niklas Huldén för närmare information om hurudant material som finns i dessa databaser.

Kontaktperson:

Arkivamanuens Niklas Huldén
Etnologiska arkivet vid Åbo Akademi
Fabriksgatan 2
FIN-20500 Åbo, Finland

Tel. +358 2 2154396
E-post: etnologiska.arkivet snabela abo.fi
Uppdaterad 16.11.2010.