Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Åbo Akademis bibliotek

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://trip.abo.fi/aadb/manusam/welcome.htm och har upprättats / uppdaterats 23.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller inte de kritiska tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Navigeringsmetod, inmatning

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det finns flera sökfält som saknar namn som beskriver deras syfte.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Information och relationer

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det förekommer en meny som saknar namn som tydliggör dess funktion.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Tomma fält i tabeller

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det finns celler som saknar innehåll i tabeller.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
  • 1.3.2 Meningsfull ordning
 • Möjlig att uppfatta: Struktur saknas

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidan saknar rubrik.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta:

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • Hanterbar: Navigeringsmetod, inmatning

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det finns flera sökfält som saknar namn som beskriver deras syfte.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter
 • Hanterbar: Etikettering saknas

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det förekommer en meny som saknar namn som tydliggör dess funktion.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter
 • Hanterbar: Struktur saknas

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidan saknar rubrik.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter
 • Hanterbar:

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • Begriplig: Navigeringsmetod, inmatning

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det finns flera sökfält som saknar namn som beskriver deras syfte.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner
 • Begriplig: Sidans språk

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Sidans språk är inte definierat

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.1.1 Sidans språk
 • Begriplig:

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • Begriplig: Etiketter, relationer

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det förekommer en meny som saknar namn som tydliggör dess funktion.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner
 • Begriplig:

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post

biblioteket@abo.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten till den digitala tjänsten

Vi strävar till att förbättra webbplatsens innehåll så att de kritiska tillgänglighetskraven uppfylls inom 2021.