[Sökformulär] [Söktips] [In English]

Forskningsdatabasen Projekt

Databasen Projekt innehåller uppgifter om forskningsprojekt vid Åbo Akademi. Databasen administreras och uppdateras av Åbo Akademis bibliotek.

Bl.a. följande uppgifter registreras om ett projekt:

En del uppgifter finns också på engelska, t.ex. projektets namn, abstrakt och ämnesord. Databasen består av de här fälten.

Databasen innehåller idag uppgifter om 215 forskningsprojekt.

Använd det här formuläret om du vill lämna in uppgifter om projekt vid din institution/enhet till Projekt. (Formuläret är tillgängligt från domänen abo.fi.)


Länkar till andra högskolors forskningsdatabaser i Finland


30.7.1998