[Sökformulär] [In English]

Databasen Tidning

I Tidning finns bestånds- och signumuppgifter för dagstidningar som anländer (eller har anlänt) till Åbo Akademis bibliotek. För material som finns på mikrofilm är rullnummer registrerat i databasen.

Databasen innehåller uppgifter om 259 tidningar. Den uppdateras av Fennica-avdelningen på huvudbiblioteket.


9.7.1998