[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Databasen Muisti]

Nr 1 / 1

Etnologiska institutionen
KR

Accessionsnummer: kr344
Dokumenttyp: Teckning. Blyerts. Kulspetspenna.
Färg: Svart. Blått.
Underlag: Papper
Format: Vertikal rektangel
Yttre mått: 30 cm x 21 cm (höjd x bredd)
Uppmätning: Backman Alfred
Renritning: Backman Alfred
Landskap: Österbotten
Kommun/Stad: Esse (990)
By/Gata: Bäckby
Land: Finland
Datering: 30.11.1964
Ämnesord: skida,
Anmärkning: Brevtexten står på bilden baksida.Kopia av skidorna tecknade för stats- museets arkiv finns med.

Skida.Föremålet hittades på "Dömasmossan" i Esse, Bäckby den 27 okt. 1964 på ung. 1/2 m djup under markytan.Mossen har varit odlad cirka 20 år varför man kan anta att den satt sig eller förmultnat ung. 1m."Släden" låg under mosslagret ovanpå dyn, eller vad som troligen varit mossbottnet.Bild 1 och 2 visar hålen i naturlig storlek på de ställen som pilarna anger.Tjockleken är ung. 2 cm och har liksom bredden och längden krymt, sen föremålet kom på det torra."Slädens" nena ända kom fram i fåran vid plöjning med traktor av Håkan, Per och undertecknad.Bäckby den 30.11.1964.Alfred Backman.

[Bild]

Copyright enligt upphovsmannalagen. Användningstillstånd ges av Etnologiska institutionen. Ej för kommersiellt bruk.

14.11.1996 / 4.6.2007