[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karlsson, Ralf Nr 1 / 2

Huvudsaklig arkivbildare: Karlsson, Ralf Leonard (1910-2019) prost, kyrkoherde
Verksamhetsområde: Åbo svenska församling
Verksamhetsort: Åbo
Antal enheter: 5 / Hyllmeter: 0,30
Material: Brev, manuskript etc.
Nivå: Ej ordnad
Förteckning: Nej
Ämnesord: präster
Signum: Rix Alfa A:49

  [Nästa post