[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mattlar, Carl-Erik Nr 1 / 2

Huvudsaklig arkivbildare: Mattlar, Carl-Erik (1932-) psyk.dr., docent
Verksamhetsområde: Folkpensionsanstalten
Verksamhetsort: Åbo, Helsingfors, Stockholm
Antal enheter: 81 / Hyllmeter: 6
Material: Forskningsmaterial, -rapporter, -artiklar
Gränsår: 1980-1996
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.Innehåll på kapseln.
Ämnesord: gerontologi
Signum: Rix A12:4-5

  [Nästa post