[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lindman, Sven Nr 1 / 2

Huvudsaklig arkivbildare: Lindman, Sven Olof Gustav (1910-1983) FD, professor, rektor, kansler
Verksamhetsområde: Statsvetenskap, ÅA
Verksamhetsort: - Åbo
Övriga arkivbildare: Lindman f. Troberg, Vasthi (1909-1979) FM - Åbo Lektor i tyska vid HHÅA
Antal enheter: 123 / Hyllmeter: 6,3
Material: Brev(37 vol.), biografica, manuskript, koncept, utkast, promemorior, handlingar, sakkunnigutlåtanden m.m.
Gränsår: 1930-1983
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns för brevsamling.Övrigt material: Innehåll på volymen. I databasen Brevsam.
Ämnesord: riksrättsprocessen ; partier ; språkfrågan ; Henrik Schaumans ofullbordade doktorsavhandling ; hushållsräkenskaper ; krigsbrev
Signum: Vån.II2:J:2, Esko 15:2

  [Nästa post