[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helsingius, Gösta Nr 1 / 24

Huvudsaklig arkivbildare: Helsingius, Gösta (1909-1941)
Verksamhetsområde: Bokhandelsmedhjälpare
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,06
Material: Dagböcker
Gränsår: 1930-1940
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: vinterkriget
Signum: F:4
Anmärkning: 11 dagböcker, skrivna på finska. -GH stupade 1941.

  [Nästa post