[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grönlund, Gustaf Nr 1 / 2

Huvudsaklig arkivbildare: Grönlund, Gustaf Daniel (1813-1903) läkare, gymnastiklärare
Verksamhetsområde: fängelseläkare
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,04
Material: Två skrivböcker; en med påskriften "Concept Bok" (1856-66) den andra med påskriften "Kakola Arkivet Läkarebevis" (1884-1892).Bägge innehåller diagnoser på interner i fängelset Kakola i Åbo.Dessutom några lösa papper från samma ämnesområde.
Gränsår: 1856-1892
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: Kakola ; fängelser ; sjukvård ; fångvård ; psykiatrisk vård
Signum: A:2
Anmärkning: Samlingen har tidigare kallats "Kakola-arkivet"

  [Nästa post