[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koch, Hannes Nr 1 / 2

Huvudsaklig arkivbildare: Koch, Otto Johannes (Hannes) (1907-1963) ML
Verksamhetsort: Vasa, Gamlakarkeby, Åland
Antal enheter: 2 / Hyllmeter: 0,09
Material: Brev från Hannes Koch till hustrun Helga Rafaela Koch f.Lindqvist under krigstiden.HK var militärläkare.I volym 1 ingår personuppgifter om HK, i volym 2 HKs dagboksanteckningar (24 s.) från juni 1941.
Gränsår: 1939-1944
Nivå: Ordnad
Förteckning: Brev I databasen Brevsam.
Ämnesord: krigsbrev ; vinterkriget ; fortsättningskriget ; brev från krigsåren ; frontbrev
Signum: M:7

  [Nästa post