[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svensk Finlands Specialpedagogiska Förening Nr 2 / 2

Huvudsaklig arkivbildare: Svensk Finlands Specialpedagogiska Förening r.f.,
Antal enheter: 4+2 / Hyllmeter: 0,4
Material: protokoll, stadgar, medlemsförteckningar, korrespondens räkenskaper etc.
Gränsår: 1977-1999
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.Innehåll på kapseln.
Ämnesord: pedagogik ; lärare ; föreningsarkiv
Signum: Rix A16:6
Anmärkning: Endast räkenskaper från 1990-talet.Övrigt material från 1970- och 1980-talen.

[Föregående post