[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stenbäck, Nils-Erik Nr 2 / 5

Huvudsaklig arkivbildare: Stenbäck, Nils-Erik (1913-2008) DI
Verksamhetsort: Helsingfors
Antal enheter: 5 / Hyllmeter: 0,5
Material: Handlingar rörande Oy P.G.Holm Ab; Artikel samt annat material om artillerigeneral Vilho P.Nenonen; krigsminnen, biografica.
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: Nenonen, Vilho P. ; vinterkriget ; fortsättningskriget
Signum: Rix A29:6

[Föregående post   [Nästa post