[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colliander, Rafael Nr 2 / 5

Huvudsaklig arkivbildare: Colliander, Rafael (1878-1938) readktör, riksdagsman
Verksamhetsort: Åbo, Helsingfors
Antal enheter: 3 / Hyllmeter: 0,16
Material: Brev, manuskript, biografica
Gränsår: 1900-1938
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns översikt.Brev I databasen Brevsam.
Signum: B:1
Anmärkning: Foton samt teckning av RC gjord av Axel Haartman på bildsamlingarna.

[Föregående post   [Nästa post