[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gardberg, Carl Jacob släktarkiv Nr 2 / 3

Huvudsaklig arkivbildare: Gardberg, Carl Jacob Reinhold (1926-2010) FD, statsarkeolog
Verksamhetsområde: arkeologi, museiväsen
Verksamhetsort: Åbo, Helsingfors
Övriga arkivbildare: Gardberg f.Jernström, Nanna (1928-2000)
Gardberg, Carl-Rudolf (1898-1972) överbibliotekarie
Gardberg f.von Willebrand, Brita (1898-1972)
Gardberg, Paul "Palle" (1909-1985) musiker
Jernström, Lars Arne (1879-1937)
Jernström f.Gestrin, Ella (1896-1943)
Gardberg, Rudolf (1873-1932) handelsman
Gardberg f.Nordlin, Anna (1876-1949)
Gardberg, Karl-Edvard (1837-1899) kofferdikapten
Willebrand von, Reinhold (1866-1921) justitieborgmästare
Willebrand von f.Hoffstedt, Bertha (1872-1935)
Antal enheter: 85 / Hyllmeter: 6
Material: Brev, manuskript, dagböcker, biografica
Gränsår: 1880-2010
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Finns (översikt).
Ämnesord: släktarkiv ; finska inbördeskriget ; Åbo slott ; vinterkriget ; Jernström ; Willebrand ; Richter ; Nordlin ; Hoffstedt
Signum: Vån.II2:J:1-2
Anmärkning: Samlingens dagböcker (Rudolf, Carl Rudolf och Carl Jacob) speglar livet i Åbo vid olika tider.Se också samling Gardberg Carl-Rudolf.

[Föregående post   [Nästa post