[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brunou, Alexander Nr 2 / 2

Huvudsaklig arkivbildare: Brunou, Alexander Wilhelm (1863-1915) Vicehäradshövding
Verksamhetsort: Viborg, Helsingfors
Övriga arkivbildare: Brunou, Harald (1896-1982)
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,02
Material: Brev i avskrift & original (AB).Rättegångshandlingar mot ledamöter av Viborgs hovrätt (HB).
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Nej.
Signum: O:2

[Föregående post