[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Backman, Albin Nr 2 / 3

Huvudsaklig arkivbildare: Backman, Albin Lennart (1881-1967) FD, docent, forstmästare
Verksamhetsort: Helsingfors
Övriga arkivbildare: Backman f.Damstén, Gretel (1905-1994) Helsingfors
Jacobsen, f.Backman, Margareta (-) Helsingfors, Kalundborg (DK)
Sandegren, Herman RAGNAR (1887-) FD,statsgeolog Stockholm (Djursholm)
Sandgren f.Åhsberg, Iris (1888-) Stockholm (Djursholm)
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,04
Material: Brev från Backmans till Sandegrens, huvudsakligen under krigstiden då Margareta Backman vistades hos Sandegrens som krigsbarn.Även några brev från myndigheter samt några brev från Sandgrens.
Gränsår: 1931-1966
Nivå: Ordnad
Förteckning: Brev I databasen Brevsam.
Ämnesord: krigsbarn
Signum: M:2

[Föregående post   [Nästa post