[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordström, W.E. Nr 2 / 3

Huvudsaklig arkivbildare: Nordström, Werner Edvard (1911-1991) FK, pol.dr.h.c., VD
Verksamhetsområde: Ekenäs Tryckeri Ab, ETA
Verksamhetsort: Åbo, Ekenäs
Antal enheter: 21 / Hyllmeter: 1,2
Material: Brev (7+7 vol.), tal, föredrag, manuskript m.m.
Gränsår: 1920-1964
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Finns för volymerna 1-8 samt översikt. I databasen Brevsam.
Signum: Esko 3:3

[Föregående post   [Nästa post