[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacobsson, Alfred, affärsarkiv Nr 2 / 2

Huvudsaklig arkivbildare: Jacobsson, Johan Alfred (1841-1931) konsul, affärsman
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 95 / Hyllmeter: 3,5
Material: Affärsarkiv (bokföring, korrespondens m.m.)
Gränsår: 1875-1930
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.
Ämnesord: företagsarkiv
Signum: Vån.II2:L:4
Anmärkning: Se även AJs privatarkiv.

[Föregående post