[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjöberg, Erik Nr 2 / 2

Huvudsaklig arkivbildare: Sjöberg, Erik Otto (1905-1942) militärmästare
Verksamhetsort: Viborg
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,06
Material: ES brev till "anförvanter" (=systern Lisa och modern Hildur) under krigsåren.Album med foton från fjärrkarelen 1941-42, bl.a.Äänislinna.
Gränsår: 1939-1942
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns I databasen Brevsam.
Ämnesord: krigsbrev ; frontbrev ; brev från krigsåren
Signum: Vån.II2:I:3
Anmärkning: Materialet har tidigare ingått i samlingen Brev från krigsåren.

[Föregående post