[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mattlar, Rut Nr 2 / 2

Huvudsaklig arkivbildare: Mattlar, Rut Anna (1907-2001) kamrer
Verksamhetsområde: Malax sparbank
Verksamhetsort: Malax
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,02
Material: Brev
Gränsår: 1981-1987
Nivå: Ordnad
Förteckning: Brev I databasen Brevsam.
Signum: H:2

[Föregående post