[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cedercreutz, Claës och Rita Nr 2 / 2

Huvudsaklig arkivbildare: Cedercreutz, Claës Henrik Laurentius (1917-1991) läkare
Verksamhetsområde: Medicin
Verksamhetsort: Helsingfors, Fredrikshamn
Övriga arkivbildare: Cedercreutz f.Bjurström, Rita (1918-2003)
Antal enheter: 8 / Hyllmeter: 0,48
Material: Brevväxling mellan CC och RC under krigsåren m.m.
Gränsår: 1939-1945
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns I databasen Brevsam.
Ämnesord: krigsbrev ; brev från krigsåren ; frontbrev ; militärläkare
Signum: Vån.II2:J:2

[Föregående post