[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weissenberg, Guy von Nr 2 / 2

Huvudsaklig arkivbildare: von Weissenberg, Gabriel (Guy) Karl Bernhard (1901-1984)
Verksamhetsområde: utbildning
Antal enheter: 2 / Hyllmeter: 0,25
Material: brev, cirkulär, trycksaker
Nivå: Ej ordnad
Ämnesord: Finlands Svenska Scoutförbund ; scouter ; scoutrörelsen
Signum: C:3

[Föregående post