[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandelin, Petter Johan Nr 13 / 55

Huvudsaklig arkivbildare: Sandelin, Peter (Petter) Johan (1796-1867) kapellan
Verksamhetsort: Sideby, Maxmo, Vörå
Övriga arkivbildare: Sandelin, Johan Fredrik (1862-1950) rektor, prost Gamlakarleby, Geta
Sandelin, Lars Hugo (1860-1933) präst, rektor Lochteå, Tavastehus, Björneborg
, (-) präst Lochteå
Sandelin, Karl Robert (1827-1896) präst
Antal enheter: 3 / Hyllmeter: 0,25
Material: Predikningar (2 vol P.J.Sandelin, 1 vol. övriga S.), biografica
Gränsår: 1820-1920
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns översikt.
Ämnesord: präster ; predikningar
Signum: B:2

[Föregående post   [Nästa post