[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lindström, Heimer Nr 19 / 83

Huvudsaklig arkivbildare: Lindström, Heimer Karl (1923-2016) PD, bibliotekarie, överlärare
Verksamhetsområde: Åbo Akademis bibliotek, Svenska social- och kommunalhögskolan
Verksamhetsort: Åbo, Helsingfors
Antal enheter: 15 / Hyllmeter: 1,3
Material: Brev, dagböcker, biografica.
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Finns översikt.Krigrsbreven I databasen Brevsam.
Ämnesord: krigsbrev ; brev från krigsåren ; frontbrev
Signum: Rix A25:4-5, Vån.II2:I:3 (krigsbrev)

[Föregående post   [Nästa post