[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svenska gården Nr 3 / 3

Huvudsaklig arkivbildare: Fastighetsaktiebolaget Svenska gården Verdandi,
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 60 / Hyllmeter: 2,5
Material: Protokoll, räkenskaper, korrespondens, ritningar, fotografier, diverse gårdshandlingar m.m.
Gränsår: 1828-1984
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.
Ämnesord: Verdandi ; ÅTTA (Åbo tidnings- och tryckeriaktiebolag) ; Julin ; Dahlström ; gårdsarkiv
Signum: Rix A23:5
Anmärkning: I samlingen ingår en volym innehållande material rörande Åbo tidnings- och tryckeriaktiebolag.

[Föregående post