[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosenberg, Carl Gustav och Solveig Nr 3 / 3

Huvudsaklig arkivbildare: Rosenberg, Carl Gustav Göran (Charlie) (1920-)
Verksamhetsort: Helsingfors
Övriga arkivbildare: Rosenberg f.Westerlund, Solveig Karolina (Lulli) (1920-2003) Helsingfors
Antal enheter: 6 / Hyllmeter: 0,45
Material: Brev - Huvudsakligen brevväxling mellan Carl Gustav och Solveig Rosenberg under krigsåren 1939-1944 men också en en del andra brev från samma tid.Solveig Rosenbergs dagbok med anteckningar från 1942, 1943 och 1946.
Gränsår: 1937-1946
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Finns översikt.
Ämnesord: krigsbrev ; brev från krigsåren ; fortsättningskriget ; vinterkriget
Signum: Vån.II2:I:3

[Föregående post