[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raseborg Nr 3 / 3

Huvudsaklig arkivbildare: Raseborg,
Antal enheter: 2 / Hyllmeter: 0,16
Material: Diverse äldre, officiella handlingar, de flesta med anknytning till Raseborgs härad: Åbo hovrätts utslag 1744-1806.Biskopsvisitation i Karis 1758, sockenstämma i Snappertuna 1771.Landshövdingsskrivelser 1746-1816.Utdrag från tingsprotokoll från Tenala, Pojo o.Karislojo 1776-78.Handlingar från storskifte i Tvärminne 1781-85.
Gränsår: 1744-1816
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns
Ämnesord: Åbo hovrätt ; Västra nyland ; Snappertuna ; Karislojo ; Tenala ; Pojo ; Karis
Signum: N:2

[Föregående post