[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andersson, Sven Nr 3 / 4

Huvudsaklig arkivbildare: Andersson, Johan Sven (1904-1986) FL
Verksamhetsområde: folkloristik, marinhistoriker
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 6 / Hyllmeter: 0,5
Material: Brev, biografica, manuskript.Breven är inte ordnande.
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Finns översikt.
Ämnesord: Ålandsfrågan ; Budkavlen
Signum: I:3

[Föregående post   [Nästa post