[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armfelt, Carl Alexander Nr 3 / 5

Huvudsaklig arkivbildare: Armfelt, Carl Alexander (1850-1925) godsägare
Antal enheter: 10 / Hyllmeter: 0,8
Material: Boutredningshandlingar, arvshandlingar, räkenskaper, biografica
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.Innehåll på kapseln.
Ämnesord: Åminne
Signum: Vån.II2:G:3

[Föregående post   [Nästa post