[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essen, Magnus von Nr 3 / 6

Huvudsaklig arkivbildare: Essen von, Magnus (1904-1977) VH
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,02
Material: Handlingar angående Riddarhuset
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Signum: N:2

[Föregående post   [Nästa post