[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erno, Ture Nr 3 / 83

Huvudsaklig arkivbildare: Erno, Ture (1892-1967) Överstelöjtnant
Verksamhetsområde: Militär
Övriga arkivbildare: Erno f.Nyyssönen, Sylvi (-)
Antal enheter: 5 / Hyllmeter: 0,3
Material: Brev (3 vol.), biografica
Gränsår: 1912-1943
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns. I databasen Brevsam.
Ämnesord: krigsbrev ; finska vinterkriget ; brev från krigsåren
Signum: Vån.II2:N:3

[Föregående post   [Nästa post